Döymə üçün 32 ideal yer

Bədəniniz rəsmlər üçün kətan kimi bir döymə üçün. İdeal olaraq baxacaqsınız:

1. qolun kənarında

2. Hip ətrafında

3. Ön kolun içində

4. Orqa tərəfdən

5. Ayaq biləyində

6. Körpücük bağında

7. qabırğa

8. Beldə

9. Biləkdə

10. Ayağın yan tərəfləri

11. Barmaq içində

12. Qulaq arxasında

13. Ön kol haqqında

14. Çiyin yuxarı hissəsində

15. Yan tərəfdə

16. Çiyin kənarında

17. Dirsəkdə

18. Çiyin içində

19. Əlinin ətrafında

20. barmaq ətrafında

21. Boyunda

22. Əlin içərisində

23. Arxa (dikey)

24. Boyun arxasında

25. Aşağı ayaqda

26. Ayağın ön tərəfində

27. Fırça haqqında

28. Dirsəyin içində

29. Klavikanın altındakı

30. Arxa (yatay)

31. Barmaq üzərində

32. Qulaqda.