Zəif əmək fəaliyyəti - ciddi ağırlaşmalardan necə çəkinir?

Çatdırılma dövründə baş verən ağırlaşmaların səbəbi zəif əmək fəaliyyətidir. Belə bir pozuntu nəticəsində, doğuş prosesində və postpartum dövrdə də mənfi nəticələr yarana bilər. Bu fenomeni daha ətraflı nəzərdən keçirək, aydın olsun: zəif ümumi fəaliyyətin səbəbləri, səbəbləri, əlamətləri və mübarizə metodlarını vurğulamaq.

"Zəif əmək" - nədir?

Patoloji nəzərdən keçirilməzdən əvvəl, tərifi anlayacağıq və öyrənirik: qadınlarda zəif əmək fəaliyyəti və ortaya çıxması nədir. Bu kimi bir obstetrik xəstəlik haqqında, bağırsaq müqavilə fəaliyyəti fetus çıxarmaq üçün lazımi güc lazım deyil deyilir. Bu, əmək müqavilələrinin müddəti və dövriyyəsinin dəyişməsidir. Onlar nadir, qısa, səmərəsizdirlər. Nəticədə serviksiyanın açılması prosesi yavaşlayır, fetal inkişaf sürəti azalır və yumşaq əməyin inkişafı müşahidə olunur.

Zəif əmək fəaliyyəti - səbəb olur

Əksər hallarda bir çox faktorlar tərəfindən pozuntuların tez-tez ortaya çıxması səbəbindən, müəyyən bir işdə qadınların zəif əməllərinin səbəbləri problemlidir. Beləliklə həkimlər təslim prosesinin pozulmasına səbəb olan bəzi qrupları ayırır. Bunlar arasında:

1. Obstetrik ağırlaşmalar:

2. Üreme sisteminin patologiyaları:

3. Extragenital xəstəliklər:

4. Körpəə aid olan amillər:

5. İtrogenik səbəblər:

Zəif miras doğulduqca mı?

Zəif mirasın miras qalmış bəzi gözləyən analara inancları səhvdir. Bu patoloji genetik aparata heç bir aidiyyəti yoxdur, ona görə qızı anadan miras ala bilməz. Çox hallarda, pozuntu çatdırılma prosesi səhv tətbiq edildikdə, qadın doğum tələbinin yerinə yetirilməməsi halında baş verir. Vərəmin irsiyyətlə əlaqəli olmamasının sübutudur ki, doğum prosesində onun inkişafı yüksək olur.

Birinci doğum zamanı zəif əmək

Nə üçün zəif əmək fəaliyyəti olduğunu başa düşmək üçün doğumun çox mexanizmini qısaca nəzərə almaq lazımdır. Beləliklə, serviks açıldıqdan sonra, ilk dövrün sonu, ejeksiyon mərhələsi başlayır. Çox tez-tez əmək zəifliyi açılma mərhələsində baş verir, servikal kanalın lümeninin tədricən artması dayandırılır. Nəticədə, bu doğuş dövrü təxirə salınır, əmək anası gücünü itirir və çox yorulur. Bu xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, ilk çatdırılma zamanı yumşaq əmək səbəbləri arasında müəyyən edilə bilər:

İkinci doğumda zəif əmək

Təkrar doğuş zamanı zəif əmək fəaliyyəti ilə əlaqəli olanlar barədə danışarkən, həkimlər çatdırılma prosesinin pozulmasını irəli sürdülər. İkinci və sonrakı çatdırılmanın bir xüsusiyyəti, açıqlama və çıxarılma dövrünün qısaldılmasıdır. Kasılmalar artmaqdadır, qısa müddətdə sıx bir xarakter qazanır. Ümumi faydaları təmin edə biləcək bir sıra səlahiyyətli tibb işçilərinin eyni zamanda olmaması uterin strukturların fəaliyyətində azalma riskini artırır. Ananın ana özü gücünü itirir, məhsuldar şəkildə gərginləşə bilməz, ikincil zəiflikdir.

Zəif əmək fəaliyyəti - əlamətlər

"Zəif əmək" diaqnozu yalnız çatdırmaqla məşğul olan bir obstetriya tərəfindən sərgilənir. Beləliklə, həkimlər döyüşlərin xarakterini, uterus boynunun açılmasının sürətini qiymətləndirir. Açıqlama dövrünün uzadılması xəstəliyin bir əlamətidir. Zəif əmək fəaliyyətinin əlamətləri də var:

Zəif əmək fəaliyyəti - nə ediləcək?

Bu pozuntunun bir dəfə yaşandıqdan sonra, ikinci dəfə anaya çevrilməyə hazırlanan qadınlar zəif əməyin zəifləməsinin necə intensivləşdirilməsi məsələsində tez-tez maraqlanırlar. Başlanğıcda hər şey hamilə qadının özünə, onun doğuşa hazırlığına bağlıdır. Qorxu, aşırma, gələcək körpə üçün qorxu - çatdırılma prosesini pis təsir edir.

Zəif əməyin inkişaf riskini azaltmaq üçün həkimlər gələcək anaları məsləhət görürlər:

Yüngül işləməyən dərmanlar

Zəif əmək fəaliyyəti kimi pozuntu ilə, döyüşləri intensivləşdirmək, prosesi stimullaşdırmaq üçün, həkimlər patoloji dərəcəsi, ana doğum vəziyyəti əsasında qərar qəbul edirlər. Əmək intensivliyinin əsas qeyri-dərman üsulu amniotomiya - bütövlüyün pozulması, diseksiya, fetus qişasıdır. Serviksini 2 sm və ya daha çox açanda manipulyasiya edilir. Zəif əmək fəaliyyətinin yox olma ehtimalı yoxdursa, 2-3 saat ərzində təsirinin olmaması halında əmək gücünün güclənməsinə başvurun. İstifadə olunan dərmanlar arasında:

  1. Oxytosin. Damla daxil edin, intravenöz olaraq. Servisin 5 və ya daha çox santimetr açılması və kisənin açılması və ya suyun keçməsi zamanı istifadə etməyə başlayın.
  2. Prostenon. Serviks hələ də 2 barmaqdan keçməmiş ilk mərhələdə tətbiq olunur. Preparat "plasenta" sistemində qan dövranını pozmadan koordinasiyalı müqavilələrə səbəb olur.
  3. Enzaprost (dinoprost). Dərman, aktiv servikal kanalda lumen 5 sm və ya daha çox olduqda aktiv açılış mərhələsində istifadə olunur. Dərman uterus myometriumun sancmalarını aktiv şəkildə stimullaşdırır. Eyni zamanda qan təzyiqinin yüksəlməsi, qanın bir qalınlaşması var. Bu müalicə gestoz iştirakı, qan pıhtılaşma sisteminin pozulması kimi istifadə edilmir. Damla daxil edin, fizioloji həlldə həll olun.

Mülayim əməyi olan sezəri bölmə

Dərmanın təsirinin olmaması halında, fetusun pozğunluğu, sezaryen yumşaq işlədir. Fövqəladə cərrahi müdaxilə həkimlərin yüksək səviyyədə olması, şərtləri tələb edir. Sürgün zamanı (zəif cəhətlər və döyüşlər) zəiflik yaranarsa, tez-tez feldşerlərdən istifadə edin. Bu cihaz meyvə xaricində çıxarmaq üçün kömək edir. Doğuş üçün vaxtında dərslik komplikasyon riskini azaldır.

Zəif əmək fəaliyyəti - nəticələr

Zəif əmək fəaliyyətində inkişaf edildikdə, ikinci doğum ilk və ya ilkdir, işəgötürən qadına kömək vaxtında təmin edilməlidir. Bu pozuntunun mənfi nəticələri arasında:

Zəif əmək fəaliyyəti - qarşısının alınması

Belə bir komplikasiyanın qarşısını almaq, zəif əmək fəaliyyəti kimi, onun inkişafının qarşısını almaq üçün necə danışmaq, həkimlər mama təlimatlarının doğumuna tam uyğundur. Qoruyucu tədbirlər aşağıdakılardır: